Yeminli Tercümanlık Sınavı

Dublin Büyükelçiliği 03.07.2015

T.C.

DUBLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ

(Konsolosluk Şubesi)

DUYURU

3 Temmuz 2015

1512 sayılı Noterlik Kanununun 191. maddesi uyarınca yabancı memleketlerde noterlik işleri Konsolosluklar tarafından yerine getirilmektedir.

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96.maddesi yeminli tercüme hususunda "Noterin, çeviriyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir." hükmünü haizdir. Bu bağlamda,dış temsilciliklerimizde çevirmene başvurulmasını gerektirecek durumlarda tercümanları sözkonusu madde kapsamındaki esaslar doğrultusunda belirleme yetkisi Dış Temsilciliklerimize aittir.

Noter (Konsolos) tarafından belirlenen tercümanın tercüme işlemlerini yapabilmesi için, Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 233. Maddesi gereğince Noter veya Konsolos tarafından kendisine yemin ettirilmesi ve buna ilişkin olarak da bir tutanak düzenlenmesi zorunludur. Noterler ve Konsoloslar, ancak, kendilerinin belirledikleri, yemin verdirdikleri ve dairelerinde yemin tutanakları bulunan tercümanlara çeviri işlemlerini yaptırabilirler.

Yukarıda değinilen hususlar çerçevesinde, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde tercümana başvurulmasını gerektiren konsolosluk işlemleri sırasında veya belge tercümeleriyle ilgili durumlarda yararlanılabilecek yeminli tercümanları saptamak amacıyla 15 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 10:00’da bir sınav yapılması öngörülmektedir.

Sözkonusu sınava katılmak isteyenlerin Büyükelçiliğimizin aşağıda kayıtlı e-posta adresine ya da Büyükelçiliğimize doğrudan şahsen özgeçmişleri, diploma ve ilgili belgelerinin örnekleriyle birlikte başvurmaları beklenmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Dublin Büyükelçiliği

Konsolosluk Şubesi

8 Raglan Road

Ballsbridge

Dublin4

Tel: 01 668 52 40

consulate.dub@mfa.gov.tr


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

Konsolosluk e-mail: consulate.dub@mfa.gov.tr Konsolosluk Şubesi 09:00-12:00 saatleri arasında açıktır.
19.3.2018 19.3.2018 St.Patrick Günü
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya Cuması
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya Pazartesi
7.5.2018 7.5.2018 İrlanda'da resmi tatil
4.6.2018 4.6.2018 İrlanda'da resmi tatil
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
6.8.2018 6.8.2018 İrlanda'da resmi tatil
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 İrlanda'da resmi tatil
24.12.2018 24.12.2018 Noel Arifesi
25.12.2018 25.12.2018 Noel
26.12.2018 26.12.2018 İrlanda'da resmi tatil
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı