Dublin


Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"dünya Türk Girişimciler Kurultayı" Gerçekleştirildi , 20.05.2009

"Dünya Türk Girişimciler Kurultayı" 10-11 Nisan 2009 tarihlerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Seçimlerle "Dünya Türk İş Konseyi" ve bölge komiteleri oluşturuldu. Avrupa Bölge Komitesi'ne İrlanda'dan M.Hakan Karaalioğlu da seçildi. Kurultaya ilişkin tüm bilgi ve raporlara www.kurultay2009.org sitesinden erişilebilmektedir.

Saygılarımızla.