Dublin


Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdişi Hizmet Belgesi , 16.02.2011

T.C. VATANDAŞLARININ DİKKATİNE

 - YURTDIŞI HİZMET BELGESİ –06.11.2008 tarih ve 27046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren, Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9 (1) b2. maddesi uyarınca, yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alınan, hizmet sürelerini gösterir bonservisleri veya çalışma belgelerindeki bilgilerin pasaportlardaki bilgilerle doğrulanması halinde, sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde hizmet süresi bulunan vatandaşlarımızın, Temsilciliklerimizde yurtdışı hizmet belgesi düzenlenmesine gerek olmaksızın, anılan Yönetmeliğin 9. maddesinde sayılan belgelerle birlikte, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları mümkündür.

 

Sözkonusu Yönetmeliğin metnine www.sgk.gov.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.