Dublin


Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

1111 Sayılı Askerlik Kanununda Yapılan Değişiklik , 17.02.2011

DUYURU

 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Yapılan Değişiklik

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, „Geçici 43’üncü Madde“ olarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamına alınmış ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun değişikliği ile bilgilere, www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm

internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla duyurulur.