Dublin


Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Seçmen Listesi Ve Adres Beyanı Hakkında Ysk Duyurusu , 23.03.2015

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK)  bir örneği ekte takdim kılınan duyuru metninde;  hatalı seçmen kayıtlarının, seçmen kütükleri askıya çıkarıldığı için YSK tarafından resen düzeltilemeyeceğinden, seçmenlerin www.ysk.gov.tr adresinden kayıtlarını ve oy kullanacakları temsilcilik bilgilerini kontrol ederek, kaydı olmayan ya da temsilcilik bilgisinde yanlışlık olan vatandaşlarımızın askı süresi bitimine (27 Mart 2015 Cuma günü Türkiye saati ile saat 17.00' a) kadar en yakın temsilciliğe başvurarak Adres Beyan Formu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

                            

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- YSK Duyurusu.pdf