Dublin


Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kara Taşıtları Yönetmeliği , 21.10.2015

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,"

Yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan sözkonusu kararla vatandaşlarımız Türkiye gümrük bölgesine götürdükleri kişisel kullanıma mahsus taşıtlarını 24 ay süreyle Türkiye’de kullanabileceklerdir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.