Dublin


Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Diaspora Kültür Ve Toplum Dergisi , 06.04.2016

Diaspora, Kültür ve Toplum, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından çıkarılan uluslararası hakemli bir dergidir.


Yayım dili Türkçe ve İngilizce olan dergi yılda iki defa basılı ve elektronik olarak yayınlanacaktır.


Temel çalışma alanları; diaspora, toplum ve kültür olan dergi; yurtdışında yaşayan vatandaşlar ekseninde aidiyet, kimlik, dini ve kültürel hayat, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri gibi konuları ele alacaktır. Bununla birlikte dergide diaspora, göç, demografi gibi alanlarda yürütülecek saha çalışmaları ile Başkanlığın faaliyet alanına giren, yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, uluslararası öğrenciler gibi alanlarda yapılacak akademik çalışmalarla, nitel ve nicel araştırmalara da yer verilecektir.


Diaspora, Kültür ve Toplum’da; bilimsel makale, saha çalışmaları, kitap ve rapor değerlendirmeleri ile diaspora politikaları üzerine çeşitli belgeler yer alabilecektir.


Derrginin ilk sayısında değerlendirilmek üzere 15 Mayıs 2016 tarihine kadar diaspora@ytb.gov.tr
   adresine makale gönderilebilir.

http://diaspora.ytb.gov.tr/index.html